9 februari 2015

Bijbeltekst #16

In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statues and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.
- Deuteronomium 30:16, KJV

Tof dat ik bij het lezen van deze tekst meteen een bemoedigende toepassing kom vinden. In de tijd van de Israëlieten ging het om het land dat ze gingen veroveren, heel praktisch. Maar ook nu is het heel praktisch.
Ik (en vele anderen met mij, ook mensen die dicht bij mij staan) twijfelen of hebben getwijfeld over hun studie. Wat mijzelf betreft heb ik God daarbij betrokken: wat als dit nou niet is wat God van mij wil? Wat nou als mijn motivatiegebrek van God komt? Nou heb ik die gedachte altijd weten af te wimpelen met "als God dit echt niet wil, dan zou Hij het wel duidelijker maken". En ik denk dat dit ook wel waar is, maar deze tekst legt daar nog wat bovenop.
"Het land waar je heengaat" is een goede metafoor voor je toekomst. Het was ook de toekomst voor het volk Israël. Je zou je leven kunnen zien als een doolhof, met meerdere uitkomsten. En telkens als je ergens uit bent, dan kom je in een nieuw doolhof. Dat klinkt misschien nogal uitzichtloos, maar dat is niet hoe ik het bedoel. Elke keer als je kiest om rechtsaf te gaan in plaats van rechtdoor, linksaf of terug, laat je een gedeelte van het doolhof achter je. Het zijn keuzes die je had kunnen maken in je leven, die je op een andere manier gevormd zouden hebben. Maar je hoeft niet alle keuzes langs om te weten wat echt bij je past. Er zijn zo veel dingen die bij je passen. En misschien mis je wel hele mooie dingen met elk pad dat je overslaat. Maar aan de andere kant: misschien maak je met de keuze die je maakt nog wel veel mooiere dingen mee.
En het mooie is: God 'hangt' boven het doolhof. En als je af en toe omhoog kijkt, dan zie je zijn licht over het doolhof schijnen. Dan weet je welke wegen goed voor je zijn, en welke niet. Wat deze tekst zegt is dat als je zelf kiest tussen de wegen waarvan je weet dat ze goed zijn, dan zal God je zegenen; met andere woorden, God zegent je studiekeuze, of welke keuze je ook moet maken. Ik vind het woord "whither" in het Engels zo mooi. Voor mij heeft het de bijklank "wherever", of: "waar je ook gaat", dus: het maakt niet uit waar je heen gaat. God geeft je de vrijheid om te kiezen. En wat meer is: Hij zegent je in de keuze.
En als je de keuze hebt gemaakt, dan zal je het land bezitten ("possess it"). De stof die je leert zal jouw kennis, jouw eigendom zijn. En God wil graag dat je ervan leeft en het vermenigvuldigt. Dat is Gods koninkrijk in jouw leven. Op deze aarde al.

5 juni 2013

Stage in volle gang!

Ik loop dus sinds maandag stage, zoals velen vast wel weten. Een poos terug heb ik dat geregeld, het duurde even voordat het kon beginnen, maar nu is het eindelijk zo ver! Tijd om er een verhaaltje over te vertellen.

Ik loop stage in Zeist, waar ik ook een woonruimte heb bij één van de 4 aandeelhouders en tevens Algemeen Directeur van het bedrijfje waar ik stage loop (CustomerPulse), omdat hij een groot huis en alleen woont.. Het is heerlijk hier. Ik hoef de woorden privacy, gezelligheid, gratis, ruimte, tuin, zon, en sauna maar te noemen.

Wat ik op stage doe is ook bijster interessant. Ik ga binnenkort beginnen met het analyseren van 5000 telefoongesprekken van - waarschijnlijk - de Bijenkorf. Daar wil CustomerPulse een spraakherkenner op loslaten. Nou werkt dat alleen heel goed voor tekst die onder ideale omstandigheden uitgesproken is en aan alle grammaticaregels voldoet. Telefoongesprekken doen dat allebei niet, dus alle woorden herkennen gaat te moeilijk worden. Daarom maken we een kleinere lijst woorden, en de spraakherkenner kijkt of hij die woorden kan vinden in de gesprekken.

Vervolgens ga ik zoeken naar welke woorden er in welke categorie gesprekken voorkomen. Daarvoor hebben we eerst categorieën nodig, en die categorieën zijn afhankelijk van de interesse van de klant. Een indeling kan zijn:
1. Herhaalproblemen - een monteur is geweest, maar het probleem blijkt nog steeds niet te zijn opgelost
2. Procesproblemen - er is iets fout gegaan in de communicatie naar de klant toe, die daardoor ontevreden wordt
3. Klachten - een klant is niet tevreden over de manier waarop de monteur dingen heeft gedaan
Maar het kan ook anders, bij bijvoorbeeld de online shop van de Bijenkorf zou je dit kunnen doen:
1. Schoeisel
2. Kleding
3. Spullen

Dus het is maar net waar de klant in geïnteresseerd is. Ik, als taaltechnoloog, mag het taalgedeelte doen, waarna ik geholpen word door een bedrijfje dat goed is met spraakherkenning en een bedrijfje dat goed is met dingen overzichtelijk op het internet zetten (natuurlijk met wensen die wij ze geven). Verder krijg ik ook, door de gesprekken die ik meemaak (vandaag met een outbound-callcenter, gisteren met het spraakherkenning-bedrijfje, binnenkort met nog wat andere bedrijfjes), een goed beeld van het proces wat zo'n bedrijf meemaakt waarin CustomerPulse helpt.

Ik geniet er flink van. En vraag maar raak als je dat leuk vindt, want ik vertel er graag meer over. :)

11 februari 2013

Bijbeltekst van de dag #15

"No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it."
~ Hebreeën 12:11 (NIV)

Deze tekst sprak mij meteen aan door het woordje discipline. Helaas blijkt dit niet de meest correcte vertaling te zijn - in het Nederlands staat er vaak bestraffing of kastijding - maar dat maakt de zin niet minder waar. Het bestraffen van een kind door een vader/Vader (waar het in dit hoofdstuk over gaat) is ook een vorm van discipline. En het balen van mezelf als ik weer geen discipline heb kunnen opbrengen is ook een soort straf.
Deze tekst zegt dat je je erdoor kunt laten trainen. Trainen is altijd een middel; het doel (de 'oogst') wordt hier omschreven als gerechtigheid* en vrede. Voor training is in ieder geval wel discipline nodig. Zo veel discipline zelfs, dat je tot bloedens toe (Hebreeën 12:4) moet vechten tegen de zonde.

Hoe vul jij het strijden tegen de zonde praktisch in?

* De term gerechtigheid - hoewel vaak anders geïnterpreteerd - is op zichzelf niet positief of negatief: zowel straf als beloning valt onder gerechtigheid. Het vechten tegen de zonde is natuurlijk positief en lijkt hier de balans weer in orde te maken tussen God en de mens. In werkelijkheid wordt de vechtende mens er zelf gebalanceerder van omdat hij recht doet aan zijn doel in God. Dit gebeurt met hulp van de Heilige Geest.

3 februari 2013

Bijbeltekst van de dag #14

Deze keer een soort preeksamenvatting. (Ds. Luth, Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Groningen Noord-West)

"Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet."
~ Jona 3:10 (HSV)

Is God zo menselijk dat Hij, net als wij wel eens doen in een gekke bui, dingen kan zeggen die Hij eigenlijk niet meent? Er is in Hem geen spoor van kwaad (Deuteronomium 32, Psalm 111:7). Waarom kan deze tekst in de Bijbel staan? In 1 Samuël 15:29 staat dat juist anders.
Gods spijt is anders dan onze spijt, waar altijd fouten in doorschemeren (net zoals Gods boosheid, waarin geen zonden zijn). God is nooit verrast door een gebeurtenis, dus ook niet door de bekering van de Ninevieten. Sterker nog, het was Gods hart die de bekering gaf. De belofte was in dat geval dus voorwaardelijk, en in het geval van Saul was het onvoorwaardelijk, daar kon Saul niets meer aan doen. God kan dus reageren op de nood van mensen, hoewel Hij onveranderlijk is. Soms laat Hij ons die nood ervaren.
God liet het de Ninevieten ervaren. Veertig dagen in spanning... en er gebeurde niets. God spaarde hen.
Maar wanneer is een belofte van God voorwaardelijk of niet? Hij heeft gezegd: "sterven zul je, Adam!". Maar Gods spijt, zijn onvoorwaardelijke belofte om ons te redden, bleek uit het kruis. God kwam terug op zijn oordeel over Adam en over ons, en besloot ons te redden.

23 januari 2013

Bijbeltekst van de dag #13

"Koning Uzzia was melaats tot aan de dag van zijn dood. Hij woonde, omdat hij melaats was, in een apart staand huis, want hij was van het huis van de HEERE afgesneden. Jotham, zijn zoon, was aangesteld over het huis van de koning, en gaf leiding aan de bevolking van het land."~ 2 Kronieken 26:21 (HSV)

Wat er vooraf ging: het ging koning Uzzia voor de wind omdat hij zich naar God richtte. Maar toen het niet beter leek te kunnen gaan, vergat hij God en ging tegen de harde waarheden van de priesters in.
Ik vind het verwonderlijk wat God hier doet, omdat het niet in mijn Godsbeeld past dat Uzzia - die eens zo geliefd en gezegend was door God - hier een straf krijgt en niet de kans krijgt om nog bij God terug te komen. Keert God hier Uzzia de rug toe om hem, de koning, niet meer als 'slecht voorbeeld' voor het volk te kunnen optreden? Het woord 'afgesneden' is hetzelfde woord als het woord dat gebruikt wordt voor de Rode Zee die in tweeën spleet (Exodus 14) de baby die Salomo in tweeën dreigde te snijden (1 Koningen 15). In het geval van de Rode Zee een zeer krachtige splijting, in het geval van de baby een onverenigbare afsnijding.
Maar God zal er zijn redenen voor hebben. Lijkt makkelijk gezegd, maar ik vraag me af of dit überhaupt te begrijpen is. Makkelijker is het om hier lering uit te trekken. Om maar eens af te sluiten met een cliché (en het zou geen cliché zijn als het niet onmiskenbaar waar zou zijn): hoogmoed komt voor de val.

16 januari 2013

Bijbeltekst van de dag #12


"Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend."
~ 1 Petrus 4:1 (NBG)

Ik vind dit een mooie gedachte en ik heb er nooit echt bij stilgestaan dat het zo zat. Soms moet ik - en ik denk iedere christen met mij - vechten tegen de zonde. En nu komt het: ons gevecht met de zonde is, getuige deze tekst, te vergelijken met het gevecht dat Christus hier op aarde gehad heeft met de zonde. Nu zullen wij nooit, zoals Christus dat deed, definitief afrekenen met ons zondige bestaan voordat we deze aarde verlaten, maar we mogen wel een glimp opvangen van het lijden dat Christus heeft gedaan.
Romeinen 6:6 betrekt hier het kruis bij, en laat zien dat, toen Christus aan het kruis hing, ons oude bestaan ook aan het kruis hing: "Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn."
Dus de volgende keer dat ik tegen een zonde vecht sta ik hierbij stil, in de hoop mezelf beter te kunnen wapenen. Als het moeilijk is, weet ik dat Christus het veel moeilijker heeft gehad. Als ik toch toegeef, weet ik dat Christus niet toegaf en zichzelf opofferde, ook voor deze specifieke zonde. Vervolgens is God er zelfs blij mee als ik om vergeving vraag, en Hij geeft me die dan ook van harte.

11 januari 2013

Bijbeltekst van de dag #11

"Now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul, To keep the commandments of the LORD, and his statutes, which I command thee this day for thy good?"
~ Deut. 10:12-13 (KJV)

Ja, wat vraagt God nou eigenlijk van je? In deze vertaling (ik heb hem er bewust op uitgekozen) staat het er haast alsof God eigenlijk niks van je vraagt en dat het dus eigenlijk helemaal niet moeilijk is om Hem te dienen.
De vorige keer zei ik dat Paulus ons 'dwong' lief te hebben. Hier 'dwingt' (require) God ons om Hem lief te hebben. Eigenlijk is dat het enige, want de rest hoort daar toch wel uit te volgen. God heeft nogal wat meer zeggenschap dan Paulus - hoewel Hij ook door Paulus heen sprak, bedenk ik me nu ik dit typ.

Dit is waar het om draait in het leven, wat God van ons mensen vraagt. Je kunt van van alles zeggen dat het belangrijk is voor je toekomst, maar dat gaat toch meestal over je materiële toekomst. Het eeuwige leven echter is al begonnen.

7 januari 2013

Bijbeltekst van de dag #10


"Legt dit alles af, (...) nu u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft."
~ Kolossenzen 3:8-10 (HSV)

Korte vraag vandaag. "Legt af" is een gebiedende wijs. Hoe kan Paulus ons hier 'dwingen' om uit liefde te handelen, terwijl God juist wil dat we dat vrijwillig doen?

4 januari 2013

Bijbeltekst van de dag #09

"Blessed are those whose strength is in you,
in whose heart are the highways to Zion.
As they go through the Valley of Baca
they make it a place of springs;
the early rain also covers it with pools."

~ Psalm 84:6-7 (ESV)

Interessant hoe Baca (Bakkah) in het Nederlands wordt vertaald als dorheid of balsem- of moerbeibomen. De letterlijke betekenis is 'smal', omdat die plaats omgeven was door bergen en daardoor het klimaat heel droog was. In de Koran komt deze plek ook terug, volgens islamitische schrijvers. Daar heet hij Bakkah, of, beter bekend, Mekka. Het wordt beschouwd als de plek in de woestijn waar Hagar vreesde voor Ismaels leven, en water kreeg van een engel die haar bezocht.
Dan moet het wel een heel dorre plek zijn. Hoe wordt hier bedoeld dat deze mensen (die hun kracht zoeken in God) fonteinen kunnen 'maken'? Was Hagar daar ook toe in staat?
Een beetje abstracter: als wij die kracht hebben, kunnen wij 'vechten' tegen de droge plekken in ons bestaan (zonde, ellende om ons heen, ...vul maar in)? Wij zijn en blijven zwak. Hoe zou dit precies werken?

2 januari 2013

Bijbeltekst van de dag #08

"Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’"
~ Lucas 18:27 (NBV)

Ooit gehoord van de bloederige draad die je zou krijgen als je een kameel door een naald zou halen? Nogal een slagveld. Net zo bloederig was het toen Jezus aan het kruis hing. Want daardoor werd het wél mogelijk dat er weer vrede was tussen God en mensen.
Jezus' sterven was een gevolg van zijn geboorte, waar we met Kerst weer bij werden stilgezet. Zonder Jezus' geboorte is er geen wedergeboorte. Zonder Jezus geen relatie met God.